Cho đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động như hình dưới đây.

a) Hãy nêu tính chất của mỗi giai đoạn chuyển động.

b) Tính gia tốc trong mỗi giai đoạn chuyển động. Lập các phương trình vận tốc.

c) Tính quãng đường vật đã đi.

Hướng dẫn giải:

a) Tính chất chuyển động

Trong cả 3 giai đoạn chuyển động ta đều có  \( v\ge 0 \). Tính chất chuyển động do gia tốc quyết định:

+ Giai đoạn (1):  \( {{a}_{1}}=0 \): chuyển động thẳng đều.

+ Giai đoạn (2):  \( {{a}_{2}}>0 \): chuyển động nhanh dần đều.

+ Giai đoạn (3):  \( {{a}_{3}}<0 \): chuyển động chậm dần đều và dừng lại.

b) Gia tốc – Phương trình vận tốc

– Ta đã có:  \( {{a}_{1}}=0 \). Suy ra:  \( {{v}_{1}}=5\text{ }m/s \) ( \( 0<t\le 2\text{ }s \))

– Ta cũng có theo đồ thị:  \( {{a}_{2}}=\frac{20-5}{4-2}=7,5\text{ }m/{{s}^{2}} \)

Phương trình vận tốc là:  \( {{v}_{2}}=7,5(t-2)+5=7,5t-10\text{ }(m/s) \) ( \( 2\text{ }s<t\le 4\text{ }s \))

– Tương tự:  \( {{a}_{3}}=\frac{0-20}{8-4}=-5\text{ }m/{{s}^{2}} \)

Phương trình vận tốc là:  \( {{v}_{3}}=-5(t-4)+20=-5t+40\text{ }m/s \), ( \( 4\text{ }s<t\le 8\text{ }s \))

c) Quãng đường

Ta có:  \( s={{s}_{1}}+{{s}_{2}}+{{s}_{3}}=5.2+\frac{5+20}{2}.2+\frac{20.4}{2}=75\text{ }m \)

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu