Hai ô tô chuyển động thẳng đều hướng về nhau với các vận tốc 40 km/h và 60 km/h. Lúc 7 h sáng, hai xe cách nhau 150 km.

Hỏi hai ô tô sẽ gặp nhau lúc mấy giờ? Ở đâu?

Hướng dẫn giải:

– Chọn:

+ Gốc tọa độ là vị trí của xe (1) lức 7 giờ.

+ Chiều dương là chiều chuyển động của xe (1).

+ Gốc thời gian là lúc 7 giờ.

Ta có:  \( \left\{ \begin{align}  & {{v}_{1}}=40\text{ }km/h \\  & {{t}_{01}}=0 \\  & {{x}_{01}}=0 \\ \end{align} \right. \) và  \( \left\{ \begin{align}  & {{v}_{2}}=-60\text{ }km/h \\  & {{t}_{02}}=0 \\  & {{x}_{02}}=150\text{ }km \\ \end{align} \right. \)

Các phương trình chuyển động:  \( \left\{ \begin{align}  & {{x}_{1}}=40t\text{ }km \\  & {{x}_{2}}=-60t+150\text{ }km \\ \end{align} \right. \)

– Khi hai xe gặp nhau:  \( {{x}_{1}}={{x}_{2}}\Leftrightarrow 40t=-60t+150\Leftrightarrow t=1,5\text{ }h \)

Suy ra:  \( {{x}_{1}}={{x}_{2}}=60\text{ }km \)

Vậy hai xe gặp nhau lúc 8h30 tại nơi cách vị trí chọn làm gốc tọa độ 60 km.

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu