Hai xe chuyển động thẳng đều từ A đến B cách nhau 60 km. Xe (I) có vận tốc 15 km/h và đi liên tục không nghỉ. Xe (II) khởi hành sớm hơn 1 giờ nhưng dọc đường phải ngừng 2 giờ.

Hỏi xe (II) phải có vận tốc nào để tới B cùng lúc với xe (I)?

Hướng dẫn giải:

– Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Hệ thức liên hệ giữa quãng đường và thời gian chuyển động là:  \( s=vt \).

– Thời gian chuyển động của xe (I) từ A tới B là:  \( {{t}_{1}}=\frac{s}{{{v}_{1}}}=\frac{60}{15}=4 \) (giờ)

Để tới B cùng lúc, thời gian chuyển động của xe (II) phải là:  \( {{t}_{2}}={{t}_{1}}+1-2=3 \) (giờ)

Suy ra vận tốc của xe (II):  \( {{v}_{2}}=\frac{s}{{{t}_{2}}}=\frac{60}{3}=20\text{ }km/h \)

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
Menu