Vật A đặt trên mặt nghiêng của một cái nêm như hình vẽ.

 

Hỏi phải truyền cho nêm gia tốc bao nhiêu theo phương ngang để vật A rơi tự do xuống dưới theo phương thẳng đứng?

Hướng dẫn giải:

– Gọi t là thời gian của sự rơi tự do. Trong khoảng thời gian này thì:

+ Vật A rơi được một đoạn: $h=\frac{1}{2}g{{t}^{2}}$                         (1)

+ Nêm chuyển động sang trái một đoạn: $s=\frac{1}{2}a{{t}^{2}}$      (2)

– Mặt khác, trên hình vẽ ta thấy: $\tan \alpha =\frac{h}{s}$                (3)

\(\Rightarrow \tan \alpha =\frac{\frac{1}{2}g{{t}^{2}}}{\frac{1}{2}a{{t}^{2}}}=\frac{g}{a}\Rightarrow a=\frac{g}{\tan \alpha }=g\cot \alpha \)

Vậy, phải truyền cho nêm gia tốc \(a=g\cot \alpha \) theo phương ngang để vật A rơi tự do xuống dưới theo phương thẳng đứng.

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu