Một đoàn tàu đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh. Tàu chạy chậm dần đều và dừng hẳn sau khi chạy thêm 100 m.

Hỏi 10 s sau khi hãm phanh tàu có vị trí nào và vận tốc bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Ta có gia tốc:  \( a=\frac{-v_{0}^{2}}{2s}=\frac{-{{10}^{2}}}{2.100}=-0,5\text{ }m/{{s}^{2}} \)

Phương trình vận tốc từ lúc hãm phanh:  \( v=at+{{v}_{0}}=-0,5t+10 \)

Với  \( t=10\text{ }s \), ta suy ra:  \( v=-0,5.10+10=5\text{ }m/s \)

Vị trí đoàn tàu lúc đó được xác định bởi đoạn đường đã đi từ lúc hãm phanh:

 \( {s}’=\frac{{{v}^{2}}-v_{0}^{2}}{2a}=\frac{{{5}^{2}}-{{10}^{2}}}{2.(-0,5)}=75\text{ }m \)

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu