Một đoàn tàu đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh. Tàu chạy chậm dần đều và dừng hẳn sau khi chạy thêm 100 m.

Hỏi 10 s sau khi hãm phanh tàu có vị trí nào và vận tốc bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

Ta có gia tốc:  \( a=\frac{-v_{0}^{2}}{2s}=\frac{-{{10}^{2}}}{2.100}=-0,5\text{ }m/{{s}^{2}} \)

Phương trình vận tốc từ lúc hãm phanh:  \( v=at+{{v}_{0}}=-0,5t+10 \)

Với  \( t=10\text{ }s \), ta suy ra:  \( v=-0,5.10+10=5\text{ }m/s \)

Vị trí đoàn tàu lúc đó được xác định bởi đoạn đường đã đi từ lúc hãm phanh:

 \( {s}’=\frac{{{v}^{2}}-v_{0}^{2}}{2a}=\frac{{{5}^{2}}-{{10}^{2}}}{2.(-0,5)}=75\text{ }m \)

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu