Một tên lửa có hai động cơ có thể truyền các gia tốc không đổi \( {{a}_{1}},{{a}_{2}} \)  \( ({{a}_{1}}>{{a}_{2}}) \).

Động cơ (1) có thể hoạt động trong thời gian  \( {{t}_{1}} \).

Động cơ (2) có thể hoạt động trong thời gian  \( {{t}_{2}}\text{ }({{t}_{2}}>{{t}_{1}}) \).

Xét 3 phương án sau:

+ (1) hoạt động trước, (2) tiếp theo.

+ (2) hoạt động trước, (1) tiếp theo.

+ (1) và (2) hoạt động cùng lúc.

Phương án nào đẩy tên lửa bay xa nhất?

Hướng dẫn giải:

Có thể giải bài toán này bằng cách sử dụng kĩ thuật đồ thị như sau:

+ Phương án 1: (1) hoạt động trước, (2) tiếp theo: đồ thị là đường OAB ( \( {{a}_{1}}>{{a}_{2}} \)).

+ Phương án 2: (2) hoạt động trước, (1) tiếp theo: đồ thị là đường OCB ( \( {{a}_{2}}<{{a}_{1}} \)).

+ Quãng đường tên lửa bay xa theo phương án 1 là diện tích hình phẳng OABD.

+ Quãng đường tên lửa bay xa theo phương án 2 là diện tích hình phẳng OCBD.

Vì  \( {{s}_{OABD}}>{{s}_{OCBD}} \) nên khi động cơ hoạt động theo phương án (1) hoạt động trước, (2) tiếp theo thì tên lửa bay xa nhất.

Vậy, phương án đẩy tên lửa bay xa nhất là phương án 1.

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu