Một vật bắt đầu chuyển động nhanh dần đều từ trạng thái đứng yên và đi được đoạn đường s trong t giây. Tính thời gian vật đi \(\frac{3}{4}\) đoạn đường cuối.

Hướng dẫn giải:

Từ công thức đường đi:  \( s=\frac{1}{2}a{{t}^{2}}\Rightarrow t=\sqrt{\frac{2s}{a}} \).

+ Thời gian vật đi cả đoạn đường s là  \( t=\sqrt{\frac{2s}{a}} \).

+ Thời gian vật đi  \( \frac{1}{4} \) đoạn đường đầu là:  \( {{t}_{1}}=\sqrt{\frac{2{{s}_{1}}}{a}}=\sqrt{\frac{2s}{4a}}=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{2s}{a}}=\frac{1}{2}t \).

+ Thời gian vật đi  \( \frac{3}{4} \) đoạn đường cuối là:  \( \Delta t=t-{{t}_{1}}=t-\frac{1}{2}t=\frac{1}{2}t \).

Vậy, thời gian vật đi  \( \frac{3}{4} \) đoạn đường cuối là  \( \frac{t}{2} \).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu