Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều. Lập biểu thức vận tốc trung bình của vật giữa hai thời điểm mà vận tốc tức thời là \( {{v}_{1}} \) và  \( {{v}_{2}} \).

Hướng dẫn giải:

Gọi  \( {{t}_{1}} \) là thời điểm vật có vận tốc tức thời là  \( {{v}_{1}} \);  \( {{t}_{2}} \) là thời điểm vật có vận tốc tức thời là  \( {{v}_{2}} \); s1 là quãng đường vật đi được trong thời gian t1, s2 là quãng đường vật đi được trong thời gian t2.

Ta có:  \( \bar{v}=\frac{\left| {{s}_{2}}-{{s}_{1}} \right|}{{{t}_{2}}-{{t}_{1}}}=\frac{\left| \frac{v_{2}^{2}}{2a}-\frac{v_{1}^{2}}{2a} \right|}{\frac{{{v}_{2}}-{{v}_{1}}}{a}}=\frac{({{v}_{2}}+{{v}_{1}})({{v}_{2}}-{{v}_{1}})}{2({{v}_{2}}-{{v}_{1}})}=\frac{{{v}_{2}}+{{v}_{1}}}{2} \)

Vậy, biểu thức vận tốc trung bình của vật giữa hai thời điểm mà vận tốc tức thời là v1 và v2 là  \( \bar{v}=\frac{{{v}_{2}}+{{v}_{1}}}{2} \).

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu