Một vật được buông rơi tự do tại nơi có \(g=9,8\text{ }m/{{s}^{2}}\).

a) Tính quãng đường vật rơi được trong 3 s và trong giây thứ ba.

b) Lập biểu thức quãng đường vật rơi được trong n giây và trong giây thứ n.

Hướng dẫn giải:

Phương trình của quãng đường rơi: $s=\frac{1}{2}g{{t}^{2}}$

a) Quãng đường rơi trong 3 s và trong giây thứ 3

Ta có:

${{s}_{3}}=\frac{1}{2}.g{{.3}^{2}}=\frac{9}{2}g$; ${{s}_{2}}=\frac{1}{2}.g{{.2}^{2}}=\frac{4}{2}g$

Suy ra: $\Delta {{s}_{3}}={{s}_{3}}-{{s}_{2}}=\frac{5}{2}.g=24,5\text{ }m$

b) Quãng đường rơi trong n giây và trong giây thứ n

Tương tự trên, ta có:

${{s}_{n}}=\frac{1}{2}g{{n}^{2}}=\frac{{{n}^{2}}}{2}g;\text{ }{{s}_{n-1}}=\frac{{{(n-1)}^{2}}}{2}g$

Suy ra: $\Delta {{s}_{n}}={{s}_{n}}-{{s}_{n-1}}=\frac{g}{2}\left[ {{n}^{2}}-{{(n-1)}^{2}} \right]=\frac{2n-1}{2}g$

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu