Một vật rơi tự do từ độ cao 19,6 m xuống đất. Tính thời gian rơi và vận tốc chạm đất. (Lấy \( g=9,8\text{ }m/{{s}^{2}} \))

Hướng dẫn giải:

Ta có phương trình của quãng đường rơi và vận tốc rơi:

$s=\frac{1}{2}g{{t}^{2}};\text{ }v=gt$

Với s = 19,6 m ta suy ra: $t=\sqrt{\frac{2s}{g}}=\sqrt{\frac{2.19,6}{9,8}}=2\text{ }s$

Suy ra: $v=gt=9,8.2=19,6\text{ }m/s$

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu