Một xe đạp đi nửa đoạn đường đầu tiên với vận tốc trung bình \( 12\text{ }km/h \) và nửa đoạn đường sau với vận tốc trung bình  \( 20\text{ }km/h \).

Tính vận tốc trung bình trên cả đoạn đường.

Hướng dẫn giải:

Ta có:  \( \bar{v}=\frac{\ell }{{{t}_{1}}+{{t}_{2}}} \)

Nhưng:  \( {{t}_{1}}=\frac{\ell }{2{{{\bar{v}}}_{1}}};\text{ }{{t}_{2}}=\frac{\ell }{2{{{\bar{v}}}_{2}}} \)

Do đó:  \( \bar{v}=\frac{\ell }{\frac{\ell }{2}\left( \frac{1}{{{{\bar{v}}}_{1}}}+\frac{1}{{{{\bar{v}}}_{2}}} \right)}=\frac{2{{{\bar{v}}}_{1}}.{{{\bar{v}}}_{2}}}{{{{\bar{v}}}_{1}}+{{{\bar{v}}}_{2}}}=15\text{ }km/h \)

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu