Ở một tầng tháp cách mặt đất 45 m, một người thả rơi một vật. Một giây sau, người đó ném vật thứ hai xuống theo hướng thẳng đứng. Hai vật chạm đất cùng lúc.

Tính vận tốc ném vật thứ hai ( \( g=10\text{ }m/{{s}^{2}} \)).

 

Hướng dẫn giải:

Ta có phương trình chuyển động: \(\left\{ \begin{align}  & {{s}_{1}}=\frac{1}{2}g{{t}^{2}}=5{{t}^{2}}\text{ }(m) \\  & {{s}_{2}}=\frac{1}{2}g{{(t-1)}^{2}}+{{v}_{02}}(t-1)=5{{t}^{2}}+({{v}_{02}}-10)t+(5{{v}_{02}})\text{ }(m) \\ \end{align} \right.\)

Với  \( {{s}_{1}}=45\text{ }m \) ta suy ra:  \( t=\sqrt{\frac{2{{s}_{1}}}{g}}=3\text{ }s \)

Vậy:  \( 2{{v}_{02}}+20=45\Rightarrow {{v}_{02}}=12,5\text{ }m/s \)

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các bài toán cùng chủ đề!

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.


error: Content is protected !!
Menu