Thước A có chiều dài \( \ell =25\text{ }cm \) treo vào tường bằng một dây. Tường có một lỗ sáng nhỏ ngay phía dưới thước.

Hỏi cạnh dưới của A phải cách lỗ sáng khoảng h bằng bao nhiêu để khi đốt dây treo cho thước rơi nó sẽ che khuất lỗ sáng trong thời gian 0,1 s.

Hướng dẫn giải:

+ Khoảng cách từ cạnh dưới của thước đến lỗ sáng là: $h=\frac{{{v}^{2}}}{2g}$.

(v là vận tốc cạnh dưới của thước khi nó đi ngang qua lỗ sáng, v cũng chính là vận tốc ban đầu ứng với thời gian thước che khuất lỗ sáng)

+ Ta có: $\ell ={{v}_{0}}t+\frac{1}{2}g{{t}^{2}}\Rightarrow {{v}_{0}}=\frac{\ell -\frac{1}{2}g{{t}^{2}}}{t}=\frac{0,25-\frac{1}{2}.10.0,{{1}^{2}}}{0,1}=2\text{ }m/s$

$\Rightarrow h=\frac{{{2}^{2}}}{2.10}=0,2\text{ }m=20\text{ }cm$.

Vậy, khoảng cách từ cạnh dưới của thước A đến lỗ sáng là $h=20\text{ }cm$.

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu