Tính gia tốc của chuyển động trong mỗi trường hợp:

a) Xe rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau 1 phút, vận tốc đạt 54 km/h.

b) Đoàn xe lửa đang chạy thẳng đều với vận tốc 36 km/h thì hãm phanh và dừng lại sau 10 s.

c) Xe chuyển động nhanh dần đều. Sau 1 phút, vận tốc tăng từ 18 km/h tới 72 km/h.

Hướng dẫn giải:

a) Trường hợp 1: \( {{a}_{1}}=\frac{15}{60}=0,25\text{ }m/{{s}^{2}} \)

b) Trường hợp 2: \( {{a}_{2}}=\frac{-10}{10}=-1\text{ }m/{{s}^{2}} \)

c) Trường hợp 3: \( {{a}_{3}}=\frac{20-5}{60}=0,25\text{ }m/{{s}^{2}} \)

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu