Một vật rơi tự do tại nơi có \(g=10\text{ }m/{{s}^{2}}\). Trong 2 giây cuối vật rơi được 180 m. Tính thời gian rơi và độ cao của nơi buông vật.

Hướng dẫn giải:

Gọi t là thời gian rơi của vật.

+ Quãng đường rơi của vật trong t giây là: $h=\frac{1}{2}g{{t}^{2}}$.

+ Quãng đường rơi của vật trong $(t-2)$ giây đầu là: ${h}’=\frac{1}{2}g{{(t-2)}^{2}}$.

+ Quãng đường rơi của vật trong 2 giây cuối cùng là:

$\Delta h=h-{h}’=\frac{1}{2}g{{t}^{2}}-\frac{1}{2}g{{(t-2)}^{2}}=2g(t-1)$

$\Rightarrow t=\frac{\Delta h}{2g}+1=\frac{180}{2.10}+1=10\text{ }s$ và $h=\frac{1}{2}g{{t}^{2}}=\frac{1}{2}{{.10.10}^{2}}=500\text{ }m$.

Vậy, thời gian rơi của vật là t = 10 s; quãng đường rơi của vật là h = 500 m.

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu