Năm 1946 người ta đo khoảng cách Trái Đất – Mặt Trăng bằng kĩ thuật phản xạ sóng radar. Tín hiệu radar phát đi từ Trái Đất truyền với vận tốc \( c={{3.10}^{8}}\text{ }m/s \) phản xạ trên bề mặt của Mặt Trăng và trở lại Trái Đất. Tín hiệu phản xạ được ghi nhận sau 2,5 s kể từ lúc truyền. Coi Trái Đất và Mặt Trăng có dạng hình cầu bán kính lần lượt là R = 6400 km và RMT = 1740 km. Hãy tính khoảng cách D giữa hai tâm.

(Ghi chú: Nhờ các thiết bị phản xạ tia laser do các phi hành gia đặt trên Mặt Trăng, ngày nay dùng tia laser, người ta đo được khoảng cách này với độ chính xác tới centimet).

Hướng dẫn giải:

Khoảng cách từ bề mặt Trái Đất đến bề mặt Mặt Trăng là:

 \( d=\frac{s}{2}=\frac{vt}{2}=\frac{{{3.10}^{8}}.2,5}{2}=3,{{75.10}^{8}}\text{ }m=375000\text{ }km \)

Khoảng cách giữa hai tâm Trái Đất và Mặt Trăng là:

 \( D=d+{{R}_{TD}}+{{R}_{MT}}=375000+6400+1740=383140\text{ }km \)

Nhận Dạy Kèm môn Vật lý Online qua ứng dụng Zoom, Google Meet,...

Các bài toán liên quan

Các sách tham khảo do Trung Tâm Nhân Tài Việt phát hành!

Không tìm thấy bài viết nào.

Các bài toán cùng chủ đề!


error: Content is protected !!
Menu